Malonu, kad nusprendėte kreiptis dėl metodinės pagalbos Jūsų veiklos vykdymo vietoje Centro kompetencijos (visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo) klausimais.

   Atkreipiame dėmesį, kad metodinė pagalba veiklos vykdymo vietoje Jums gali būti suteikta ne vėliau kaip per pirmuosius metus nuo leidimo-higienos paso išdavimo dienos.

   Metodinės pagalbos veiklos vykdymo vietoje rekomenduojame kreiptis ne anksčiau kaip praėjus 3 mėnesiams nuo leidimo-higienos paso išdavimo dienos.

PRAŠYMAS
DĖL METODINĖS PAGALBOS SUTEIKIMO VEIKLOS VYKDYMO VIETOJE

 Leidimo-higienos paso išdavimo data:  

 Leidimo-higienos paso numeris:  (-  )LHP-

 Veiklos pavadinimas (vykdoma veikla):

 

 Tema (-os), kuria (-iomis) prašau metodinės pagalbos:

 Atsižvelgiant į konsultacijos trukmę (1 val.), prašome pasirinkti vieną / dvi temas bei prie jų pateikti Jums aktualius konkrečius klausimus arba pasirinkus „kita“ įrašyti Jums aktualią temą / konkrečius klausimus

 dėl procesų kontrolės vykdymo
 dėl reikalavimų įrangai, naudojamoms priemonėms
 dėl reikalavimų įrangos, naudojamų priemonių priežiūrai
 dėl reikalavimų patalpoms, jų įrengimui
 dėl reikalavimų patalpų priežiūrai
 dėl reikalavimų teritorijai, jos priežiūrai
 dėl reikalavimų veiklos vykdytojui (darbuotojui)
 kita

 

 Kontaktiniai duomenys:
 
 Telefono numeris:    
 El. pašto adresas:    

Informuojame, kad Jums pateikus šį prašymą dėl metodinės pagalbos suteikimo veiklos vykdymo vietoje, Jūsų asmens duomenis Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkys metodinės pagalbos suteikimo tikslu. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą (teisinius pagrindus, saugojimo terminus, duomenų subjekto teises ir kt.) skaitykite šiame privatumo pranešime.